Granty

03.11.2018 10:54

Od 1.11.2018 se na Městském úřadě odboru ekonomiky a financí vydávají grantové poukázky. 

Týká se dětí od 8 let, které mají trvalé bydliště v Hodoníně nebo v Hodoníně navštěvují školu.

Prosím přineste do konce měsíce listopadu p. Vrbíčkové.