Platby

 

Dovolujeme si Vás upozornit na možnost platby za tréninky bezhotovostně na náš učet.

Ke každému jménu bude uveden variabilní symbol, pod kterým je nutno poslat platbu vždy do 15. dne aktuálního měsíce.

Číslo účtu: 2100104543/2010 (Fio banka, Hodonín)

 

Platby v sezóně 2018/2019:

prvních 14 dní je zdarma

Skupina A - 1000 Kč/měsíc

Skupina B -  1600 Kč/měsíc

 

 

 U nás je možné využít i rodinné platby, kdy druhý sourozenec platí 75% z ceny, třetí sourozenec 50% z ceny !!!

 

Variabilní symbol dětí, stejně jako částku, Vám sdělí předseda spolku Petr Klika ( klika@mnd.cz , mob. 606 707 027)

Platbu lze provést i na tréninku v hotovosti.

Splatnost ročního členského příspěvku 100,-Kč je do 14.2. příslušného roku.