Platby

 

Dovolujeme si Vás upozornit na možnost platby za tréninky bezhotovostně na náš učet.

Ke každému jménu bude uveden variabilní symbol, pod kterým je nutno poslat platbu vždy do 15. dne aktuálního měsíce.

Číslo účtu: 2100104543/2010 (Fio banka, Hodonín)

 

Platby v sezóně 2017/2018:

Skupina C (začátečníci) je ve výši 600 Kč/měsíc, prvních 14 dní je zdarma.

Skupina B ve výši 800 Kč/měsíc.

Skupina A 1300 Kč/měsíc.

 

Kurz bruslení pro dospělé 2017/2018:

400,-/měsíc

 

 U nás je možné využít i rodinné platby, kdy druhý sourozenec platí 75% z ceny, třetí sourozenec 50% z ceny !!!

 

Variabilní symbol dětí, stejně jako částku, Vám sdělí předseda spolku Petr Klika ( klika@mnd.cz , mob. 606 707 027)

Platbu lze provést i na tréninku v hotovosti.

Splatnost ročního členského příspěvku 100,-Kč je do 14.2. příslušného roku.